Chirurgiczna robotawystawa:zbiorowa
Warszawa, 2021
kurator: Paweł Brylski


9a
8
7
6
5
4
3