Cut'n'sew


Prace zrealizowane w ramach wystawy "Dotknij sztuki", Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2019
Obrazy, zszywane z rożnych tkanin oraz fragmentów malowanego płótna.

"To sensualne prace, których kształt powstał poprzez rozcinanie różnych tkanin, kolorów,
powierzchni malowanych faktur, oraz odpowiednie ułożenie a potem z szycie.
Te wszystkie czynności ostatecznie tworzą obraz o pewnym rytmie, temperaturze i wrażeniu dotykowym.
Możemy obserwować linie szycia stanowiące konstrukcje, szkielet prac."

Panek Anna  Cut'n'Sew, 2019, techn wlasna, 180x180cm  [fot Adam Gut] 2000px
2019 05 30  Panek Anna  CSW Dotknij sztuki  s1+s2+s3 03  [fot Adam Gut] 2000px
Panek Anna  CSW Dotknij sztuki  s2+s1+s3 02  [fot Adam Gut] 2000px
Panek Anna  CSW Dotknij sztuki  s2a 00 01  [fot Adam Gut] 2000px
Panek Anna  Cut'n'Sew, 2019, techn wlasna, 180x140cm [2]  [fot Adam Gut] 2000px
Panek Anna  Cut'n'Sew, 2019, techn wlasna, 180x140cm [1]  [fot Adam Gut] 2000px
Panek Anna  Cut'n'Sew,Drgania, 2019, techn wlasna, 130x170,50x130cm  [fot Adam Gut] 2000px