Całkiem możliwewystawa:
lokal_30, Warszawa, 2019
kuratorka: Agnieszka Rayzacher
o wystawie:
Całkiem możliwe: artyści: Kinga Nowak, Anna Panek, Karol Komorowski

10
8
7
7a
6
5
4
A
3
A
1